Kuidas saada liikmeks

Korporatsioon Ugalasse võivad astuda kõik akadeemilist haridust andva ülikooli meessoost tudengid ja vilistlased.

Iga semestri alguses toimuvad korp! Ugalas külalisõhtud, millal on võimalus tulla Ugala elu ja meie endiga tutvuma. Juhul kui nähtu meeldis, tuleb Sul kirjutada avaldus, küsida sellele kahe värvikandja soovitusega allkirjad ning juba järgmisel koosolekul võidakse sind vastu võtta – lihtliikmeks.

Lihtliikme ehk rebase staatus on mõeldud selleks, et jõuaksid tutvuda korporatsioonielu ja kommetega.  Juhul kui Ugala ei ole sinu jaoks see koht,  saad rebasena alati välja astuda. Lihtliikmetel ei ole ka märkimisväärseid rahalisi kohustusi.

Kui Sa soovid liituda Korp! Ugalaga ilma külalisõhtul käimata, siis võta ühendust mõne Korp! Ugala ametimehega: kas eestseisuse või vanamehega, et leppida kokku kohtumise asjus. Võib helistada konvendi telefonil 7 427 129, astuda läbi konvendikorterist Tartus Kuperjanovi 16 või saata siitsamast kiri – esimees võtab kõik kirjad hea meelega vastu.