Ārējās zīmes un principi

Korp Ugalas karoga raksts: tēvzeme, draudzība, godīgums
Korp Ugalas ārējās zīmes ir meln-zili-balts karogs, deķelis krāsu lente, ģerbonis un cirķelis.

Krāsu deķelis veidots no melna samta pamata, uz kura izšūta Ugalas cirķelis un ornaments ar septiņiem šķēpiem, kas iezīmē septiņus Ugalas principus. Krāsu lentas ir trīs veidu – parasta lentīte ikdienas valkāšanai, šaura lentīte pie frakas un smokinga, kā arī plaša lente komeršiem. Vienkāršie biedri valkā melnu deķeli ar sudraba cirķeli kreisajā pusē. Zelta fukšiem ir melns deķelis un zelta cirķelis. Cirķeli katram Ugalas biedram jāprot zīmēt ar vienu līniju, nepaceļot pildspalvas no papīra. Cirķelis aiz sava vārda Ugalas pieraksta grāmatā ir kā viena no paraksta daļām.

Par ģerboni un cirķeli vil! Elmārs Joalaid 80. gadu albumā rakstīja šādi: “Vapene atspoguļo korp! Ugalas karogs un septiņus principus. Ģerbonis sadalīts trīs daļās (meln-zili-balts) atbilstoši karogam. Uz ģerboņa baltās virsmas redzams koka attēls – Ugalas ozols. Ozola saknes atveido Ugalas dibinātājus, stumbrs absolventus, zari amatvīrus, lapas – vienkāršie biedri un fukši.

Roka uz melnās vapenes daļas, turot šķēpu simbolizē impulsīvo enerģiju un parāda, ka nepieciešamības gadījumā esam gatavi tēvzemi aizstāvēt arī ar ieroci. Uz zilās virsmas septiņu sudraba zvaigžņu formā attēloti septiņi Ugāles principi. Ģerboņa centrā esošais krāsu vairogs rāda korp! Ugalas krāsu secību. Cirķelis ir ar vārdiem VIVAT, crescat, floreat Corp! Ugalas pirmo burtu kolekcija. Ģerboni ierobežo septiņas līnijas, divas taisnas un piecas izliektas, kas vēlreiz uzsver septiņus Ugāles principus. Taisnas līnijas izsaka svarīgākās – tēvišķo mīlestību un godīgumu. Ģerboni rotā apkārt esošais ozolkoka vainags”.

Ģerboni veidoja komisija ar vil! Arnold Matteus priekšgalā. Ozolkoka ģerbonis tika izgatavots Vācijā, un Igaunijā tas nonāca 1923. gada pavasarī. Okupācijas laiku ģerbonis pārdzīvoja vairākos muzejos. 1989. gadā to atdeva Tartu pilsētas muzejs.

Principi, kas pieņemti korp! Ugalas dibināšanā 1913. gadā

  1. Mēs, C!U! biedri, atzīstam, ka mūsu igauņu tautas dēli esam un par viņiem arī paliksim, mēs mīlam savu tēvu zemi un tautu un savu dzimto valodu, cenšamies to popularizēt un par savu svētību uzskatam jau studenta paaudzē, bet vēl īpaši pēc mācībām, cīnīsimies par igauņu etnisko kultūru un strādāsim pie tās radīšanas.
  2. Mēs, C!U! biedri, atzīstam, ka mēs gribam rūpēties par savu noskaņojumu. Godīgām domām un centieniem un godīgam raksturam ir jābūt mūsu stabilajam mērķim.
  3. Mēs, C!U! biedri, atzīstam, ka mēs savu laiku izmantojam, lai rūpīgi strādātu, izglītotu sirdi un dvēseli un sagatavotos dzīvei.
  4. Mēs, C!U! biedri, atzīstam, ka mūsu pašu vidū vēlamies veicināt draudzību un brālību, un šādā ceļā veidot spēcīgas saites, kas turās visu dzīvi.
  5. Mēs, C!U! biedri, atzīstam, ka mēs vēlamies popularizēt vērtīgu un veselīgu dzīvesveidu. Apzinoties, ka nelietderīga dzīve un alkohola ļaunprātīga lietošana ir mūsu tautas un jo īpaši mūsu jauniešu, kas mācās, lieli iznīcinātāji, mēs nekad nedrīkstam pieļaut ne dzeršanu, ne izšķērdību, ne arī nederīgu dzīvi pašu vidū.
  6. Mēs, C!U! biedri, atzīstam, ka mums viens otru jāaudzina un jāatbalsta šajos principos.
  7. Mēs ar savu godaprātu apsolām, ka mēs pēc sava labākā prāta nesvārstīgi C!U! principus un likumus gribam turēt.