Ikdienas dzīve

Īsumā

Korp! Ugala ir akadēmiska organizācija, kas no 1913. gadā ar savu melnbalto karogu apvieno Igauņu tautības vīriešu dzimuma studentus un absolventus.
Mūsu principi – tēvzeme, draudzība, godīgums – pauž gan Ugalas nostāju, gan to, cik svarīgi ir veidot un uzturēt savstarpējās draudzības saites. Tāpat Ugala uzskata, ka svarīga ir akadēmiskā izglītība, kā arī pauž vislielāko atbalstu saviem biedriem tās apgūšanā.
Ugala ir vieta, kur aiz kopīga galda satiekas students, pasniedzējs un absolvents no dažādām dzīves jomām.

Struktūra

Korporācijai raksturīgi, ka Ugāle sadalās absolventu pulkā un aktīvajā konventā.
Absolventu pulkā ir absolventi, kuri vairs nevar aktīvi piedalīties korporatīvajā dzīvē. Absolventiem tiešu pienākumu lielākoties nav, bet tas nenozīmē, ka viņus Ugālā neredzētu.
Absolventu pulkā ir arī biedri, kas ieradušies Ugalā kā absolventi – vienkāršie absolventi.
Izpildkonventā ir locekļi, kuri pašlaik iet augstskolā. Savukārt izpildkonvents dalās šādi: izpildlocekļi, buršvilistieši un vienkāršie locekļi.
Uz aktīvā konventa pleciem ir korporatīvās dzīves gaitas. Zem tā iet viss, sākot ar pasākumu organizēšanu un beidzot ar ikdienas dzīves problēmu risināšanu.
Buršfilisti ir tie Ugalas biedri, kuriem studijas vēl nav pabeigtas vai korporatīvā dzīve neko nevar ietekmēt.
Vienkāršie biedri jeb fukši ir Ugalas biedri, kuri korporatīvo dzīvi vēl tikai mācās iepazīt. Atkarībā no vienkāršā locekļa veiklības šis periods ilgst no 2 līdz 4 semestriem un beidzas ar krāsu piešķiršanu un uzņemšanu aktīvajā konvetā.

Ikdienas dzīve

Ugala galvenokārt darbojas Tartu, kur Kuperjanova 16 adresē ir sava māja – konvents.
Konvents ir vieta, uz kuru vienmēr var ierasties ikviens Ugalas biedrs. Tādējādi šo iespēju izmanto aktīvā konventa biedri un fukši, kuriem starp divām lekcijām ir kaut kāds starplaiks, un absolventi, kuriem pēc darba ir laiks uz vienu alu.
24 stundas diennaktī Ugalā ir sardze, pieskata konventu un, ja nepieciešams, atver alus pagraba durvis. Sardzes pienākumu katru mēnesi izpilda gan aktīvais konvents, gan fukši.

Pasākumi

Katru otrdienu aktīvais konvents rīko sanāksmes, kurās apspriež svarīgākās tēmas un uzdotos jautājumus. Fukšiem nedēļas ietvaros papildus notiek dziesmu un Oldermaņa nodarbības, kurās fukšiem tiek mācīts par Ugalas paražām.
Turklāt mūsu biedriem ir iespēja piedalīties, piemēram, futbola, volejbola un regbija trenniņos.
Divas reizes gadā notiek komeršs, kas būtībā tradicionālā veidā ir sanākšanas svētki. Tartu Augstskolas dzimšanas dienā decembra sākumā šeit notiek arī augstskolas balles pēcsvētku pasākumi.
Savukārt katru gadu, 30. aprīlī, Ugālē notiek valpurģu svētki, kad durvis tiek atvērtas arī neorganizētiem cilvēkiem. Svinīgs tērps vienlaikus obligāts.