Eestseisus ja vanamees

… juhatab korp!-i tööd ja on korp!-i ametlik esindaja.

Esimees
Kaspar Kliss
senior@korpugala.ee
… on esimehele abiks ja täidab mitmeid olulisi ülesandeid.

Abiesimees
Daniel Teder
subsenior@korpugala.ee
… peab korras kirjavahetust ja tegeleb paberitööga.

Kirjatoimetaja
Illimar Kuldkepp
scriba@korpugala.ee
… on korporatsiooni siseelu korraldaja ja tegeleb lihtliikmete kasvatusega.

Vanamees
Peeter Laurisson
vanamees@korpugala.ee